Kvalitet

Preduzeće PLAVI KAMEN, želi da bude među vodećim proizvođačima u Republici Srbiji iz oblasti kvaliteta i bezbednosti konditorskih i kakao - krem proizvoda.

Ovaj cilj PLAVI KAMEN će postići:

  • Stalnim poboljšanjem bezbednosti i kvaliteta naših proizvoda i usluga koje isporučujemo kupcima, poštujući ugovorene obaveze i zakonske propise koji se odnose na kvalitet i bezbednost konditorskih proizvoda primenom standarda ISO 22000
  • Održavanjem i poboljšavanjem znanja i svesti svih zaposlenih o kvalitetu i bezbednosti proizvoda kroz odgovarajuću obuku i povećanje njihove motivacije za rad kao i kroz poboljšavanje uslova rada i životnog standarda
  • Stalnim održavanjem zahtevanog nivoa higijene, bezbednosti i ostalih aspekata koji utiču na bezbednost hrane
  • Uspostavljanjem efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama, u cilju razmene informacija i poboljšanja našeg rada
  • Izgradnjom partnerskih odnosa sa isporučiocima sirovina i repromaterijala, razvijanjem međusobnog poverenja kao i razmenu znanja i iskustva
  • Uspostavljanjem integrisanog sistema upravljanja kvalitetom zasnovanog na standardima SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO  22 000:2005, primenom HACCP principa, čime se obezbeđuje priprema i isporuka zdravstveno ispravne hrane, bezbedne od mehaničkih, hemijskih i mikrobioloških potencijlnih opasnosti.

Predstavnik Rukovodstva za kvalitet i Vođa tima za bezbednost hrane su odgovorni i ovlašćeni za održavanje i neporekidno poboljšavanje integrisanog sistema upravljanja kvalitetom.

© AMORETTI 2017, SVA PRAVA ZADRŽANA